Maandelijks archief: november 2013

Markante evoluties

Uit het jaarverslag 2010 van de NMBS-groep. Merk op dat de cijfers hier en daar onverklaarbaar afwijken van de oorspronkelijke jaarverslagen, al blijft de globale trend dezelfde.

Waarlijk, een ‘markante evolutie’: ondanks alle inspanningen vanaf de jaren 90 om mensen uit hun wagen te halen, vervoert de trein vandaag nauwelijks evenveel reizigers als in de sixties. Nochtans staat het buiten kijf dat onze mobiliteit de afgelopen vijftig jaar geëxplodeerd is, al is het moeilijk om daar een betrouwbaar cijfer op te plakken. De statistieken van de FOD Economie gaan uit van een kleine verdrievoudiging tussen 1970 en 2010 van het jaarlijkse aantal reizigerskilometers die in België in personenwagens afgelegd worden.

Lees verder Markante evoluties