Maandelijks archief: juni 2013

Enkele kleine tweaks aan de lay-out: het taalkeuze menu is nu steeds zichtbaar in de rechterbenedenhoek en er zijn nieuwe zwarte icoontjes voorzien. Lees zeker ook het boeiende to-the-point interview (deel 1, deel 2) met Cartier-Bresson dat The New York Times deze week publiceerde:

That’s why photography is important, in a way, because at the same time that it’s a great pleasure getting the geometry together, it goes quite far in a testimony of our world, even without knowing what you are doing.

Ocharme Urbain

Oostende, 1 april 2013.
Oostende, 1 april 2013.

Helaas geen aprilvis: in maart en april gingen de voormalige werkplaatsen van Wagons-Lits, daterend uit 1898, definitief tegen de vlakte in de Oostendse achterhaven. Daarmee verdwenen de laatste herinneringen aan de roemrijke spoorgeschiedenis van onze koningin der badplaatsen en aan een sporend Europa dat grenzen ophief.

In de werkplaatsen vonden tot 2001 revisies plaats van rijtuigen van de Compagnie Internationale des Wagons-Lits (CIWL), in 1876 opgericht door de visionaire Luikse ingenieur Georges Nagelmackers (1845 – 1905). De CIWL baatte een resem prestigieuze slaaptreinen uit over gans Europa, waaronder ook de legendarische Orient Express van Parijs naar Istanbul. Oostende blonk vooral uit in haar expertise van de restauratie van de kostbare houten interieurs.

Na het faillissement van overnemer Rail Services International (RSI) in oktober 2006 boden de ateliers enkel nog onderdak aan al wie zich aan de rand van onze maatschappij bevond, in schril contrast met de luxetreinen die er ooit onderhouden werden.